Reklama - supergolab.pl

Wystawa okręgowa


Dodano 3 grudnia 2018 o godz. 18:46

Hodowcy dostarczą gołębie na wystawę okręgową  dnia 07.12.2018 r. o godz. 15,ej na punkt wkładań nr 1 Sekcja Niebuszewo. Transport gołębi organizuje Zarząd Oddziału Szczecin. Odpowiedzialnym jest V-ce Prezes ds. Lotowych kol. Waldemar Zawitkowski.

Odbiór gołębi z wystawy we własnym zakresie.
 
podpisał; Prezes Oddziału Zbigniew Budnik.

Komunikat 68. Ogólnopolska Wystawa Gołębi Pocztowych – Sosnowiec 2019


Dodano 29 października 2018 o godz. 21:35


Okręgowa Wystawa Gołębi Pocztowych


Dodano 29 października 2018 o godz. 19:44

PZHGP Okręg Szczecin

 

Do: Zarządów Oddziałów

Okręgu Szczecin

 

ZAPROSZENIE

 

Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Zarząd Okręgu SZCZECIN  informuje,

że organizatorem Okręgowej Wystawy Gołębi Pocztowych w 2018 r. jest Zarząd

Oddziału Trzebiatów. Współorganizuje i sprawuje patronat nad wystawą Burmistrz Trzebiatowa.

 

Zapraszamy Zarządy Oddziałów Okręgu Szczecin do wzięcia czynnego udziału w wystawie przez wystawienie swoich najlepszych gołębi w poszczególnych kategoriach wystawowych.

Wystawa odbędzie się w dniach: 08-09.XII.2018r.

Miejscem wystawy jest Klub Wojskowy przy ulicy Wojska Polskiego 1 w Mrzeżynie .

.

 

 

Wręczenie nagród za sezon lotowy 2018 Okręgu Szczecin odbędzie się

08 grudnia – sobota o godz.14,00

Wręczenie nagród za wystawę Okręgu Szczecin 2018 odbędzie się

09 grudnia – niedziela o godz.13,00

 

Serdecznie zapraszamy do udziału.

 

Skład komitetu organizacyjnego:

 

Przewodniczący:

SZMYGIN MIECZYSŁAW  536-905-805

 

Sekretarz:

BILIŃSKI ANDRZEJ 505-408 864

 

Skarbnik:

PAWLUS JERZY 661-960-838

 

Członkowie komitetu organizacyjnego:

                                                                  - Kamiński Wojciech

                                                                  - Medyński Zbigniew

                                                                  - Olszewski Piotr

                                                                  - Kalinkiewicz Roman

                                                                  - Bedryj Dariusz

                                                                  - Hołub Bogusław

                                                                                                   

                                                                  

 W załączeniu:

 -Regulamin i kategorie wystawowe

 

 

 

Regulamin Wystawy 2018

 

Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Zarząd Okręgu Szczecin ustala niniejsze kategorie oraz kryteria wystawowe gołębi pocztowych w 2018 r.

 

 1. Kategoria Olimpijska Standard:
 1. Samczyki : konkursy zdobyte w lotach w 2017-2018 r. łącznie 2500 kkm, uzyskanych na bazie 1:5 z lotów powyżej 100 km przy minimalnej ilości 150 gołębi biorących udział w locie i 20 hodowców, w tym minimum 30% obowiązującego kilometrażu w 2018 r. (tj. 750 km).
 2. Samiczki : konkursy zdobyte w lotach w 2017-2018 r. łącznie 2000 kkm, uzyskanych na bazie 1:5 z lotów powyżej 100 km przy minimalnej ilości 150 gołębi biorących udział w locie i 20 hodowców, w tym minimum 30% obowiązującego kilometrażu w 2018r. (tj. 600 km).
 3. Samczyki Młode trzy konkursy zdobyte w roku 2018 na bazie 1:5 z lotów powyżej 100km przy minimalnej ilości startujących 20 hodowców i 250 gołębi
 4. Samiczki Młode trzy konkursy zdobyte w roku 2018 na bazie 1:5 z lotów powyżej 100km przy minimalnej ilości startujących 20 hodowców i 250 gołębi.

    

 1. Kategoria: Sport – A, B, C, D,E, za lata 2017-2018
 1. Kategoria A
  • gołębie z 10 konkursami zdobytymi w lotach od 100 do 400 km z list konkursowych sporządzonych na bazie 1:5
  • łączny kilometraż w tych lotach konkursowych wynosi min.1500 kkm.
  • w locie bierze udział minimum 20 hodowców i 250 gołębi
  • gołębie sklasyfikowane będą wg najmniejszego coefficjentu
 2. Kategoria B
  • gołębie z 8 konkursami zdobytymi w lotach od 300 do 600 km. z list konkursowych sporządzonych na bazie 1:5
 • łączny kilometraż w tych lotach konkursowych wynosi min.2800 kkm.
 • w locie bierze udział 20 hodowców i 250 gołębi
 • gołębie sklasyfikowane będą wg najmniejszego coefficjentu
 1. Kategoria C
  • gołębie z 6 konkursami zdobytymi z odległości powyżej 500 km. z list konkursowych sporządzonych na bazie 1:5
 • łączny kilometraż w tych lotach konkursowych wynosi min. 3300 kkm.
 • w locie bierze udział 20 hodowców i 150 gołębi
 • gołębie sklasyfikowane będą wg najmniejszego coefficjentu
 1. Kategoria D Allround
 • gołębie z 11 konkursami , z czego:
  1. w Kat. A: 3 - 5 konkursów (100 do 400km)
  2. w Kat. B: 2 - 6 konkursów (300 do 600km)
  3. w Kat. C: 1 - 3 konkursów (ponad 500km)
 • łączny kilometraż w tych lotach konkursowych wynosi min.3500 kkm.
 • wynik przedstawiamy w coeff.

 

 1. Kategoria  E  - Maraton
 • gołębie z 4 konkursami zdobytymi z odległości powyżej 700 km.
 • łączny kilometraż w tych lotach konkursowych wynosi min. 2800 kkm.
 • w locie bierze udział minimum 50 hodowców i 250 gołębi
 • gołębie sklasyfikowane będą wg najmniejszego coefficjentu

 

3.Kategoria: Sport – Wyczyn za lata 2017-2018

 • gołębie z najwyższym konkurso - kilometrażem
 • wyniki lotów należy zaliczać z okresu ostatnich dwóch lat z list konkursowych sporządzonych na bazie 1:5

 

4.Kategoria: Sport – F,G,H, za 2018 - jednoroczne

a)   Kategoria F – gołębie młode

 • gołębie z 3 konkursami zdobytymi z odległości powyżej 100 km. z list konkursowych sporządzonych na bazie 1:5
 • łączny kilometraż w tych lotach konkursowych wynosi min. 300 kkm.
 • w locie bierze udział 20 hodowców i  250 gołębi
 • gołębie sklasyfikowane będą wg najmniejszego coefficjentu.

 

b)  Kategoria G – gołębie roczne

 • gołębie z 5 konkursami zdobytymi z odległości powyżej 100 km. z list konkursowych sporządzonych na bazie 1:5
 • łączny kilometraż w tych lotach konkursowych wynosi min. 500 kkm.
 • w locie bierze udział 20 hodowców i 250 gołębi
 • gołębie sklasyfikowane będą wg najmniejszego coefficjentu.

 

c)  Kategoria H – gołębie dorosłe

 • gołębie z 6 konkursami zdobytymi z odległości powyżej 300 km. z list konkursowych sporządzonych na bazie 1:5
 • łączny kilometraż w tych lotach konkursowych wynosi min. 1800 kkm.
 • w locie bierze udział 20 hodowców i  250 gołębi
 • gołębie sklasyfikowane będą wg najmniejszego coefficjentu.

 

Wyniki lotów należy zaliczać z – 2018 r. z list konkursowych sporządzonych

na bazie 1:5

 

 

 

 

Klasy Wystawowe Okręgowe

 

 

 

1.Klasa Standard:

Samczyki i samiczki, które w latach 2017 – 2018 zdobyły minimum 4 konkursy z lotów powyżej 100 km. a z tego co najmniej dwa w 2018 rok.

- nagradzany standard

 

2.Klasa Poglądowa Standard:

Samczyki i samiczki nie muszą posiadać konkursów

– nagradzany standard

 

3.Klasa  Sport za rok 2017 lub 2018  – A, B, C, M:

Gołębie, które w roku 2017 lub 2018 osiągnęły:

           w kat. A – 5 konk.

           w kat. B – 4 konk.

           w kat. C – 3 konk.

           w kat. M – 2 konk.

- gołębie sklasyfikowane będą wg najniższego coefficjentu

 

3. Weteran:

Największa ilość konkursów zdobytych w karierze lotowej gołębia – minimum 35  konkursów w tym co najmniej 1 konkurs w 2018 roku

- nagradzana największa ilość konkursów w przypadku równej ilości konkursów wygrywa gołąb z większym konkurso-kilometrażem.

 

4. Gołębie Młode Standard:

Samiec i samica z 2018 r. które w lotach powyżej 100 km. zdobyły min. 1 konkurs.

– nagradzany standard

 

5.Gołębie roczne z 500-600km

Samiec i samica z 2018 r. które w lotach od 500 do 600 km. zdobyły min. 1 konkurs

Gołębie sklasyfikowane będą wg ilości konkursów. Przy równej ilości konkursów decydować będzie najniższy coefficjent

 

We wszystkich kategoriach wystawowych konkursy winny być wyliczone na bazie 1:5 ilości startujących w danym locie gołębi.

W locie musi brać udział minimum:

-kategorie standard 150 gołębi

-kategorie A-B-F-G-H 20 hodowców i 250 sztuk gołębi

-kategoria C 20 hodowców i 150 sztuk gołębi

-kategoria E 50 hodowców i 250 sztuk gołębi

W lotach do 400 km. dopuszcza się możliwość korzystania z list sekcyjnych przy zachowaniu kryteriów, o ile będą one korzystniejsze dla hodowcy.

 

Gołębie wystawione do oceny nie powinny posiadać:

- obrączek elektronicznych

- znaczników plastikowych

-widocznych danych na obrączkach adresowych

 

Dowóz gołębi na wystawę zabezpieczają oddziały we własnym zakresie.

Organizator wystawy nie ponosi odpowiedzialności za padłe gołębie.

 

NAGRODY.

 

Na Wystawie gołębie zostanie nagrodzonych 10% gołębi w każdej kategorii.

 

W Kategoriach Sport

 (A, B, C, D, Maraton, F, G, H i W)

- po 3 gołębie bez względu na płeć – Puchar.

 

W Kategorii Standard:

- 5 samczyków i 5 samiczek – Puchar

 

Klasa Wystawowa Okręgowa

- w klasach sport - po 1 gołębiu - Puchar

- w klasach standard - samczyk i samiczka – Puchar.

 

Zgłoszenia gołębi Zarządy Oddziałów wraz z wypisaną deklaracją i specyfikacją konkursów oraz kartą wystawową w danej klasie przesyłają do kol.Andrzeja Bilińskiego najpóźniej do 24- XI- 2018 r.

 

 

 

Opłata za eksponat wynosi 8zł.

Przyjęcie gołębi rozpocznie się 07.XII.2018 r. (piątek)

Od godziny 14,00 do 18,00.

Wydawanie eksponatów w niedzielę 09.XII.2018 r. od godziny 15,00.

 

Adres korespondencji, oraz do przesyłania wyników:

Andrzej Biliński

ul.Torowa 10

72-320 Trzebiatów

bilinski.andrzej@wp.pl

 

Za komitet wystawowy

 

 

 

 

    Sekretarz                                                                                         Przewodniczący

Andrzej Biliński                                                                                Miczysław  Szmygin

 

 


Zakończenie sezonu lotowego


Dodano 29 października 2018 o godz. 19:37

Zakończenie sezonu lotowego i wręczenie nagród odbędzie się dnia 10.11.2018 r.,o godz. 16-ej  w Przęsocinie. Zapraszamy do wzięcia udziału hodowców a przede wszystkim nagrodzonych
 
podpisał : Prezes Oddziału 
Z.Budnik

Wyniki hodowców Oddziału Szczecin PZHGP w lotach gołębi dorosłych


Dodano 7 września 2018 o godz. 19:48

Wyniki  hodowców Oddziału Szczecin PZHGP

W lotach gołębi dorosłych

W 2018 r.

 

 

 

Kat.”A” open

Lp.

Imię i Nazwisko hodowcy

W kat. „OPEN”

Mistrz

Korzeniowski Paweł

60,74

I V-ce mistrz

Papathanasiu Dmitrios

178,64

II V-ce Mistrz

Rodak Zbigniew

200,11

I przod.

Lew Jan

283.40

II Przod.

Korzynek Stanisław

321.03

III przod.

 Knajp Zbigniew

 440,55

IV Przod.

Zawitkowski Waldemar

482,48

V przod.

Grudziński Witold

647,83

VI Przod.

Mazur Jarosław

753,20

VII Przod.

Wysokiński Henryk

811,27

     VIII Przod.

Radzimski Ryszard

762,10

IX Przod.

Filipek Józef

1139,04

      X Przod

Wołoszyn Marek

1280,41

      XI Przod.

Zalewski Tadeusz

1711,01

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

Kat. A z 50-tki

Tytuł.

Imię i nazwisko hodowcy

W kat. Z „50”

Mistrz

Korzeniowski Paweł

75,23

I V-ce Mistrz

Papathanasiou Dimitrios

178,64

II V-ce Mistrz

Rodak Zbigniew

200,11

I Przod.

Korzynek Stanisław

321,03

II Przod.

Lew Jan

401.98

    IV Przod.

Zawitkowski Waldemar

482,48

V Przodow.

Knajp Zbigniew

563.11

VI Przod.

Grudzinski Witold

647,83

VII Przod.

Mazur Jarosław

753,20

IX Przod.

Wysokiński Henryk

           1029,21

X Przod.

Radzimski Ryszard

           1334,55

XI Przod.

Wołoszyn Marek

            1381.54

XII Przod.

Zalewski Tadeusz

1711,01

XIII Przod.

Filipek Józef

1783.64

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W kat „B” z Open

tytół

Imię i nazwisko hodowcy

Wynik w cof.

open

Mistrz

Rodak Zbigniew

102,29

I v-ce Mistrz

Zawitkowski W.

208,69

II V-ce Mistz

Papathanasiu Dimitr

274,87

I Przod.

Korzeniowski Paweł

452,04

II przod.

Słonina Tadeusz

458,65

III Przod.

Korzynek Stanisław

524,98

IV Przod.

Knajp Zbigniew

562,43

V Przod.

Grudziński Witold

580,72

VI Przod.

Wołoszyn Marek

664,91

VII Przod.

Radzimski Ryszard

680,48

VIII Przod.

Bator Józef

680,60

IX Przod.

Wysokiński Henryk

1019,32

X przod.

Lew Jan

1092.83

XI Przod.

Sarabura Władysław

1344,99

XII Przod.

Zalewski Tadeusz

1406,82

XIII Przod.

Filipek Józef

1842,65

Kat. B z 50-tki

Tytuł

Imię i nazwisko

Wynik w conf. Z 50-tki

Mistrz

Rodak Zbigniew

102,29

I V-ce Mistrz

Zawitkowski W.

208,69

II V-ce Mistrz

Papathanasiou Dimitr

274,87

I przod.

Słonina tadeusz

458,65

II przod

Korzeniowski Paweł

504.73

III Przod.

Korzynek Stanisław

524,98

IV Prod.

Grudzinski Witold

580,72

V Przod.

Wołoszyn Marek

664,91

VI Przod.

Radzimski Ryszard

702,15

VII Przod.

Bator Józef

779,63

VIII Przod.

Knajp Zbigniew

795.27

IXPrzod.

Lew Jan

974.73

X Przod.

Wysokinski Henryk

1042,17

XI Przod.

Sarabura Włodysław

1344,99

XII Przod.

Zalewski Tadeusz

1406,82

XIII przod.

Filipek Józef

1853,76

 

 

Kat.”C”  z open

 

Tytuł

Imię i nazwisko hodowcy

Wynik w conf.

Z open

Mistrz

Rodak Zbigniew

131,27

I V-ce Mistrz

Knajp Zbigniew

217.51

II V-ce Mistrz

Zawitkowski Waldemar

287,18

I Przod.

Papathanasiu Dimitrios

293,43

II Przod.

Korzynek Stanisław

377,85

     III Przod.

Filipek Józef

839,92

IV Przod.

Wysokiński Henryk

966,16

V Przod.

Mazur Jarosław

112,41

VI Przod.

Grudziński Witold

1359,49

VII Przod.

Zalewski Tadeusz

1406,82

VIII Przod.

Feist Ryszard

1472,83

 

Kat. C z 50-tki

miejsce

Imię i nazwisko

Wynik w cof.      z 50-tki

Mistrz

Rodak Zbigniew

131,27

I V-ce Mistrz

Zawitkowski W.

287,18

II V-ce Mistrz

Papathanasiou D.

293,43

I Przod.

Korzynek Stanisław

377,85

II przod.

Knajp Zbigniew

399.77

III Przod.

Wysokinski Henryk

966,16

IV PRzod.

Filipek Józef

1030.82

V Przod.

Mazur Jarosław

1112,41

VI Przod.

Grudziński Witold

1359,49

VII przod.

Zalewski Tadeusz

1406,82

VIII przod.

Feist Ryszard

1472,83

 

 

 

 

 

 

 

Kat.”D” z Open

 

miejsce

Imię i nazwisko

Wynik w conf.

Z open

Mistrz

Rodak Zbigniew

433,67

I V-ce Mistrz

Papathanasiou D.

746,94

II V-ce Mistrz

Zawitkowski W.

978,35

I Przod.

Korzynek Stanisław

1223,86

II Przod.

Knajp Zbigniew

1226,29

III Przod.

Grudziński Witold

2605.44

IV Przod.

Wysokiński Henryk

2796,77

VI Przod.

Filipek Józef

3807,44

 

 

 

 

 

 

 

 

Kat. D z 50-tki

miejsce

Imię i nazwisko

 

Wynik w conf.

Z 50-tki

Mistrz

Rodak Zbigniew

433,67

I Vce Mistrz

Papathanasiou D.

746,94

II V-ce Mistrz

Zawitkowski W.

978,3zz

I Przod.

Korzynek Stanislaw

1223,86

II Przod.

Knajp Zbigniew

1758,15

III przod.

Grudziński Witold

2605.44

IV Przod.

Wysokiński Henryk

3037,54

V Przod.

Filipek Józef

4668,27

 

 

 

 

 

 

 

Kat.”M” z open

miejsce

Imię i nazwisko

Wynik w conf.

 Z open

Mistrz

Knajp Zbigniew

52,33

I V-ce Mistrz

Zawitkowski W.

89,33

II V-ce Mistrz

Papathanasiou D.

93,83

I Przod.

Radzimski Ryszard

280,04

II przod.

Skrucha Władysław

288,24

III Przod.

Feist Ryszard

454,60

IV Przod.

Bator Józef

468,90

V Przod.

Mazur Jarosław

613,72

VI Przod.

Lew Jan

675,49

VII Przod.

Filipek Józef

813,89

VIII Przod.

Zalewski Tadeusz

830,65

 

Maraton z 50-tki

 

miejsce

Imię i nazwisko

Wynik w conf.

Z 50-tki

Mistrz

Knajp Zbigniew

52,33

I V-ce mistrz

Zawitkowski W.

89,33

II Vce Mistrz

Papathanasiou D.

93,83

I Przod.

Radzimski Ryszard

280,04

II Przod.

Skrucha Władysław

288,24

III Przod.

Feist Ryszard

454,60

IV Przod.

Mazur Jarosław

613,72

V Przod.

Lew Jan

675,49

VI Przod.

Filipek Józef

813,89

VII Przod.

Zalewski Tadeusz

830,65

 

 

 

 

 

 

 

GMP

miejsce

Imię i nazwisko

Wynik w pkt.

GMP

Mistrz

Rodak Zbigniew

1850,15

I V-ce Mistrz

Papathanasiou D.

1845,32

II V-ce Mistrz

Zawitkowski W.

1834,18

I Przod.

Korzynek Stanisław

1830,93

II przod.

Knajp Zbigniew

1829,92

III Przod.

Słonina Tadeusz

1754,17

IV przod.

Grudziński Witold

1698,30

V Przod.

Lew Jan

1675,26

VI Przod.

Dybus Andrzej

1653,41

VII przod.

Rygała Dariusz

1639,41

 

 

 

 

 

 

 

 Intermistrzostwo

miejsce

Imie i nazwisko

Wynik w pkt.

Intermistrzostwo

            Mistrz

 

18 kon.354,997

I V-ce mistrz

 

18 konk.895.040

II V-ce Mistrz

 

15 kon.403.127

I Przod.

 

15.konk.2138.219

 

 

 

 


Lot z Magdeburga


Dodano 5 września 2018 o godz. 17:01

K o m u n i k a t 

Zarządu Oddziału Szczecin

Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych

 

            Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Zarząd Oddziału Szczecin Informuje, że w dniu 09.09.2018r., odbędzie się lot z okazji 100 letniej rocznicy uzyskania przez Polskę Niepodległości. Lot odbędzie się z miejscowości Magdeburg- z miejsca gdzie więziony był przez Niemców Józef Piłsudzki.

            Patronat nad lotem objął Burmistrz Polic Władysław Djakun i Starosta Policki Andrzej Bednarek.

            Wręczenie nagród odbędzie się dnia 13.10.2018 r., o godz. 16.ej.,w świetlicy w Przęsocinie.

 

 Pucharami ufundowanymi przez Burmistrza i Starostę, nagrodzeni zostaną;

 1. Pięciu pierwszych hodowców, których gołębie przylecą jako pierwsze do swoich gołębników. Zgodnie z listą konkursową
 2. Trzy pierwsze drużyny z gołębi typowanych, które zdobędą największą ilość punktów.

 

 

Do wzięcia udziału w locie zapraszają: Fundatorzy i  Zarząd Oddziału Szczecin.

                                                                       

 

 

                                                                      Podpisał;

                                                                                                             Prezes Oddziału Szczecin

                                                                                  Zbigniew Budnik.

Ostatnio dodane listy konkursowezeven


16 września 2018

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2018-09-16 19:38

magdeburg


9 września 2018

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2018-09-09 19:18

zarrentin


2 września 2018

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2018-09-02 21:07

parchim


26 sierpnia 2018

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2018-08-26 21:33